Preksha Yoga Ashram

✏ī¸ Description

Preksha Yoga offers its students ancient indian spiritual method of yoga
to better oneself physically, mentally & spiritually.

📷 Photos of Preksha Yoga Ashram