B&B Central Havana - Travel Companion Hub

B&B Central Havana

B&B Central Havana

✏ī¸ Description

The Bed & Breakfast comes from the collaboration of a Cuban lady and an Italian man with years of experience in this sector. Strategic location main road, large and well lit, 150 mt of Habanero seawall between Vedado and Old Havana.

📷 Photos